Nedelja, 18. november 2018, 18:09

Nastopi, revije in tekmovanja

Nastopi, tekmovanja

Tudi v letošnjem letu bomo na Glasbeni šoli Trbovlje organizirali kar nekaj nastopov in koncertov, na katerih bodo nastopali učenci naše šole pa tudi povabljeni gosti.

Interni nastopi

Na internih nastopih nastopajo učenci vseh oddelkov šole v dogovoru z učitelji posameznih instrumentov. Ti nastopi so nagrada za učencev trud in obveza, ki jo mora v skladu z učnim programom in načrtom opraviti v tem letu.

Oddelčni in razredni nastopi

Učitelji lahko po presoji organizirajo svoj razredni ali skupni oddelčni nastop. Na tem nastopu se pokažejo s svojim znanjem vsi otroci posameznega učitelja. Starši in vsi obiskovalci imajo na tak način največji vpogled v napredek vseh otrok in v delo učitelja.

Javni nastopi

To so nastopi, ki jih organizira šola tako, da se s svojimi najboljšimi učenci predstavi širši javnosti.
Tradicionalno prirejamo Božično-novoletni koncert, koncert Mamicam in ženam v marcu, zaključni koncert Naš svet glasbe maja, z OŠ Tončka Čeč sodelujemo pri pripravi Pozdrava našemu mestu na predvečer občinskega praznika 1. junija, ter Koncert kitar in flavt Našemu mestu v Loški cerkvi sv. Nikolaja v začetku junija.
Javni nastopi so tudi vsi tisti, ki jih prirejajo druge organizacije v Trbovljah ali drugje in na katerih s programom sodelujejo naši učenci (otvoritve razstav ali prostorov, literarni večeri, proslave, obletnice...). Na teh nastopih sodelujejo najbolj pripravljeni učenci v soglasju z vodstvom šole, učiteljem ter starši. Med drugim bodo nastopi potekali tudi v Knjižnici Tone Seliškar in v božičnem ter pomladnem času v Domu starejših Franc Salomon.

Revije

Revije potekajo na medobčinski ali državni ravni. Tradicionalno učenci naše šole sodelujejo na Instrumentalni reviji zasavskih glasbenih šolPlesni reviji zasavskih glasbenih šol, ter na Reviji orkestrov zasavskih glasbenih šol.

Glede na vložen trud in rezultate pa se bienalno na revije slovenskih glasbenih šol prijavljajo GODALNI, PIHALNI in HARMONIKARSKI ORKESTER, ob primerni zasedbi tudi SIMFONIČNI. KITARSKI in ORFFOVA SKUPINA imajo revije vsako leto.
 
Plesnih revij v organizaciji JSKD Slovenije (Pika miga, Plesno popotovanje, PrePlesavanja,  Živa,...) se udeležujejo naši najbolj perspektivni plesalci,
 

Tekmovanja

Na tekmovanja pošiljamo najbolj nadarjene, prizadevne in delovne otroke naše šole, seveda skupaj v dogovoru s starši, učitelji in vodstvom šole. V prvi vrsti se udeležujemo domačih tekmovanj TEMSIG in sicer Regijskega tekmovanja mladih glasbenikov Ljubljane, okolice in Zasavja, na katerem morajo ucenci doseči zlato priznanje, da se nato lahko udeležijo Državnega tekmovanja mladih glasbenikov republike Slovenije. Plesni oddelek se udeležuje tekmovanja Opus 1 s predizborom v Celju in državnim tekmovanjem v Ljubljani.
Na mednarodna tekmovanja pa gredo tisti učenci, ki izkažejo posebno delavnost, nadarjenost in uspehe, v dogovoru z vodstvom šole in učiteljskim zborom, vendar finančno breme teh tekmovanj nosijo starši.

Za vsa tekmovanja, vsakega posebej, morajo starši podati podpisano soglasje, da se otroka sme dodatno pripravljati in prijaviti na tekmovanje, ter javno objaviti dosežke in rezultate.