Nedelja, 18. november 2018, 18:10

Organi šole

Svet zavoda

Ima štiriletni mandat 2016 - 2020, sestavljajo pa ga:

  • Trije predstavniki ustanovitelja:
    Lijana PAJER, Frida FELICIJAN, Denis LIHIČ

  • Trije predstavniki Sveta staršev:
    Dejan Korimšek, David JANČIČ, Primož SITER

  • Pet predstavnikov zavoda:
    Roman ROVŠEK, Božena GRUM, Alojz STRADAR, Emir IBRAKIĆ, Tanja BOŽIČEK SIMNOVČIČ - predsednica

 


Svet staršev

Vsak oddelek ima svojega predstavnika, ki zastopa interese vseh staršev oddelka:

Predšolska gl. vzgoja in pripravnica: Urška ROBNIK
Plesna pripravnica in sodobni ples: Primož SITER
Klavir: Mateja CAMPLIN TAHIROVIĆ
Harmonika: David JANČIČ
Tolkala: Ksenija LEVIČAR
Kljunasta flavta, flavta: Mihaela OBROVNIK
Klarinet, saksofon: Dejan KORIMŠEK
Trobila: Zlatka HORVAT
Godala: Barbara MEDVEŠEK
Kitara: Marko ZAKRAJŠEK
Petje: Aleksandra ULE

 

Upravni odbor šolskega sklada

 

predstavniki staršev: Primož Siter, Mateja Camplin Tahirovič, David Jančič in Barbara Adeeb

predstavniki šole: Claudija Ledinek, Barbara Černe - porodniški dopust, nadomestna članica Maja Lebar Kotar, Sanja Šehić