DOBRODOŠLI V GLASBENI ŠOLI TRBOVLJE!

 

Na Glasbeni šoli Trbovlje skrbimo za kvalitetno in čim širšo vzgojo in izobraževanje otrok in mladine v glasbenih, plesnih znanjih in splošni kulturi, za usposabljanje in vključevanje mladine v ljubiteljsko in profesionalno udejstvovanje s glasbo in plesom, za organizacijo in izvedbo kvalitetnih in poučnih koncertnih dogodkov s področja klasične, pa tudi jazzovske in ljudske glasbene umetnosti. Vodenje in razvoj šole je usmerjen predvsem k odkrivanju in razvijanju sposobnosti in usmerjanju v glasbene ter plesne poklice tistih najbolj nadarjenih glasbenih talentov, s katerimi se s ponosom predstavljamo navzven. Hkrati pa stremimo k prijazni in ustvarjalni naravnanosti šole do vseh otrok, ki s svojimi pričakovanji ne posegajo po najvišjih ciljih, a bodo nepogrešljivi v ljubiteljski kulturi in hkrati kritični in omikani koncertni poslušalci.

In kaj si najbolj želimo? Vključiti čim več otrok in mladine v instrumentalno, plesno in predšolsko izobraževanje, ter jim na tak način ponuditi kvalitetno, zdravo in pestro preživljanje časa s glasbo in plesom. Stremeti k čim boljši kadrovski zasedbi strokovnih poklicev – učiteljev na naši šoli, skrbeti za njihovo nadaljnjo strokovno rast ter osebni razvoj, ter tako zagotavljati uspešno in kvalitetno delo z otroki. Staršem želimo zagotoviti možnost sodelovanja pri razvoju glasbene šole, hkrati pa jih čim bolj aktivno vključevati v proces glasbeno plesne vzgoje njihovih otrok.

Glasbena šola Trbovlje bo tudi v prihodnjih letih gradila na odprtosti, razvojni naravnanosti in na sodelovanju z bližnjim in širšim okoljem in ki ji je dobro počutje in ustvarjanje pozitivnih glasbenih vibracij na prvem mestu.

ravnateljica Katja Mikula, spec.

 

NUJNO !!! OBVESTILO DELO NA DALJAVO do nadaljnjega. O vračanju v prostore šole vas obvestimo takoj, ko nas o tem obvesti ministrstvo.

Spoštovani starši, dragi učenci, učitelji.

Vlada / ministrstvo je za prihodnji teden vsem šolam odredilo delo na daljavo, tako da se boste učenci po dogovoru oziroma po dogovorjenem urniku z učitelji zopet povezovali na video konferencah in si pošiljali gradivo (note, posnetke, vaje, naloge,…) po spletu. Vsi moramo zdržati še malo, da se bomo lahko čim prej vrnili v naše učilnice, zato prosim, da vseeno vadite, se odzivate na učiteljeva navodila, naredite sproti vse naloge in vaje, se pripravljate, kot da bo že jutri največji koncert vas in vaših sošolcev v živo. Tako boste tudi lažje preživljali dneve doma, nekaj pa naredili tudi za dobro voljo in boljše počutje. Pogrešam pa vas res že vse zelo, tu, na šoli, v učilnicah, dvorani, na hodnikih,… in si res želim, da tako strogi ukrepi ne bodo več dolgo potrebni.

V tem trenutku je najbolj važno, da ohranimo svoje zdravje in zdravje naših bližjih in da se ne znajdemo v preobremenjenih bolnišnicah. Po tem pa se bomo potrudili, da vsem našim učencem zagotovimo nemoteno izvajanje pouka na daljavo, hkrati pa storimo vse, kar je v naši moči, da se epidemiološka situacija izboljša in da bomo čimprej lahko spet nazaj v šoli.
V teh čudnih časih vam vsem želim, da res skušamo premagati situacijo z dobro voljo, veliko glasbe, veliko plesnega gibanja, tako bomo vsi napredovali, hkrati pa se veliko naučili in predvsem poskrbeli za dobro počutje in zdravje. Vaša ravnateljica Katja Mikula, spec.

NAVODILA OB VSTOPANJU V GLASBENO ŠOLO TRBOVLJE (PREPREČEVANJE ŠIRJENJA NALEZLJIVE BOLEZNI COVID 19)

Vlada Republike Slovenije je sprejela ukrepe za zajezitev širjenja Covid 19, zato je

OBVEZNA UPORABA ZAŠČITNIH MASK ZA VSE.

V ŠOLI IN TUDI PRED ŠOLO, KO NI MOGOČE ZAGOTAVLJATI ZADOSTNE MEDOSEBNE RAZDALJE.

Pouk v šolskem letu 2020/21 je organiziran glede na epidemiološko sliko v državi. NIJZ ter pristojno ministrstvo bodo sporočali sprotna navodila ter okrožnice.
… navodila, priporočila in ukrepi za preprečevanje okužb s Covidom 19, ko se vrnemo v šolske prostore….

PROSIMO, DA V PRIMERU POTRJENE OKUŽBE OTROKA ALI IZDANE KARANTENSKE ODLOČBE V DRUŽINI, MATIČNI ŠOLI, KONTAKTIRATE VODSTVO IN UČITELJA:

  • V PROSTORE ŠOLE VSTOPAJO SAMO UČENCI 5 MINUT PRED PRIČETKOM POUKA, POSAMEZNO V RAZDALJI 1,5 METRA, ZDRAVI, BREZ KAKRŠNIH KOLI ZNAKOV RESPIRATORNIH OBOLENJ
  • STARŠI OTROKE POČAKAJTE PRED OGRAJO, V ŠOLO NE VSTOPAJTE, PO KONČANEM POUKU BODO OTROCI TAKOJ ZAPUSTILI ŠOLO. Z UČITELJEM SE LAHKO DOGOVORITE ZA OSEBNI RAZGOVOR NA PRIMERNI RAZDALJI NA ZUNANJIH POVRŠINAH, UPORABLJAJTE RAJE DRUGE KOMUNIKACIJSKE NAČINE (mejl, telefon).

  • OB VHODU V ŠOLO, V VSAKEM NADSTROPJU IN V UČILNICAH SO NAMEŠČENI RAZKUŽILNIKI, RAZKUŽEVANJE JE POTREBNO OB VSTOPU IN IZSTOPU V ŠOLO IN UČILNICO
Hvala za razumevanje, skupaj zmoremo, veseli smo, da bomo zopet skupaj, čeprav drugače, vsi v skrbi drug za drugega. Vaši učitelji, delavci Glasbene šole Trbovlje in ravnateljica Katja Mikula.

Decembrsko voščilo ter obvestilo o sklepu Sveta zavoda glede izbrisa prispevka za materialne stroške na decembrski položnici

Spoštovani starši, obveščamo vas, da je Svet zavoda GŠ Trbovlje na svoji videokonferenčni seji z dne 27. 11. 2020 sprejel:– sklep, da se na decembrski položnici v celoti izbriše postavka “šolnina”, ki je prispevek za materialne stroške, za katerega ne zagotavlja sredstev ustanovitelj,– sklep, da se obračuna samo “izposoja instrumentov”, katere na podlagi podpisane pogodbe […]

Več ...

Tudi začetek leta 2021 s poukom na daljavo. Januarska položnica s polovičnim zneskom za prispevek staršev za materialne stroške

Spoštovani starši, tudi v mesecu januarju se je korespondenčno sestal Svet zavoda in sklenil, da za mesec januar, v luči nadaljevanja ukrepov za omejevanje širjenja bolezni Covid 19, prispevek staršev za materialne stroške zniža na polovico zneska. Upamo, da vam s tem sklepom pomagamo tudi v finančnem smislu premagovati težke čase. Pouk na daljavo se […]

Več ...

ZAKAJ V GLASBENO ŠOLO? Zato…

Pogovor dveh staršev o tem, zakaj otrok obiskuje glasbeno šolo:En starš vpraša drugega: ”Zakaj zapraviš toliko časa in denarja za ure klavirja in tekmovanja za svojega otroka?”V odgovor dobi sledeče: ”Moram ti nekaj priznati – ne plačujem zato, da bi moj otrok postal vrhunski glasbenik”Prvi starš ponovno vpraša: ”Zakaj torej plačuješ, če ne zato, da […]

Več ...

Vabimo vas k vpisu…

Ravnateljica Katja Mikula vas vabi k vpisu v GŠ Trbovlje za šolsko leto 2020/21. V vse programe, predšolske, plesne, glasbene. Glasba je zakon. https://www.youtube.com/watch?v=WI5xQShzfAs Kim Kern Kukovič, učiteljica plesnih programov vas vabi v svoje oddelke. In ko ona zapleše, vas zamika, da bi plesali z njo. https://www.youtube.com/watch?v=UoMvPm64SkM Igor Podpečan na šoli poučije veliko stvari, tudi […]

Več ...