Dobrodošli!

Na Glasbeni šoli Trbovlje skrbimo za kvalitetno in čim širšo vzgojo in izobraževanje otrok in mladine v glasbenih, plesnih znanjih in splošni kulturi, za usposabljanje in vključevanje mladine v ljubiteljsko in profesionalno udejstvovanje s glasbo in plesom, za organizacijo in izvedbo kvalitetnih in poučnih koncertnih dogodkov s področja klasične, pa tudi jazzovske in ljudske glasbene umetnosti. Vodenje in razvoj šole je usmerjen predvsem k odkrivanju in razvijanju sposobnosti in usmerjanju v glasbene ter plesne poklice tistih najbolj nadarjenih glasbenih talentov, s katerimi se s ponosom predstavljamo navzven. Hkrati pa stremimo k prijazni in ustvarjalni naravnanosti šole do vseh otrok, ki s svojimi pričakovanji ne posegajo po najvišjih ciljih, a bodo nepogrešljivi v ljubiteljski kulturi in hkrati kritični in omikani koncertni poslušalci.

In kaj si najbolj želimo? Vključiti čim več otrok in mladine v instrumentalno, plesno in predšolsko izobraževanje, ter jim na tak način ponuditi kvalitetno, zdravo in pestro preživljanje časa s glasbo in plesom. Stremeti k čim boljši kadrovski zasedbi strokovnih poklicev – učiteljev na naši šoli, skrbeti za njihovo nadaljnjo strokovno rast ter osebni razvoj, ter tako zagotavljati uspešno in kvalitetno delo z otroki. Staršem želimo zagotoviti možnost sodelovanja pri razvoju glasbene šole, hkrati pa jih čim bolj aktivno vključevati v proces glasbeno plesne vzgoje njihovih otrok.

Glasbena šola Trbovlje bo tudi v prihodnjih letih gradila na odprtosti, razvojni naravnanosti in na sodelovanju z bližnjim in širšim okoljem in ki ji je dobro počutje in ustvarjanje pozitivnih glasbenih vibracij na prvem mestu.

Katja Mikula, spec.

EVIDENČNI VPISI za šolsko leto 2020/21

Spoštovani starši, dragi učenci. Letošnje evidenčne vpise za šolsko leto 2020/21 zbiramo kot vsako leto aprila, le da NE na posebnem obrazcu. Letos se prilagajamo trenutni situaciji, zato boste zgolj javili, pislali in poslali izjavo svojim učiteljem po e-pošti:– ime in priimek učenca,– instrument in letošnji letnik,– Izjava ali NADALJUJE ŠOLANJE ali NE NADALJUJE ŠOLANJA. […]

Več ...

Delo na domu za čas ukrepov zajezitve širjenja Covid 19 – odreditev dela učiteljev na domu in pouk na daljavo

Spoštovani starši, učenci. Ne glede na zaprtje šol od ponedeljka 16. marca dalje, bodo učitelji skušali večino pouka in učnih vsebin voditi prek e-kominikacijskih sredstev. Telefonske številke in večino e-mailov imamo, učiteljski službeni e-naslovi so objavljeni na tej spletni strani. V kolikor jih niste dali, pa vas prosimo, da si kontakte izmenjate z učitelji, vsi […]

Več ...

SPLETNE STRANI za pouk na daljavo teoretične vsebine: Nauk o glasbi, solfeggio

Sicer so linki na spetne strani, ki so v angleščini, kar pa lahko izkoristimo za starejše učence, ki se morajo v osnovni šoli pri angleščini “spopadati” tudi z novimi angleškimi besedami, ki jih lahko prevedete v programih z besedo “translate”, kot pravi slovenski pregovor: “dve muhi na en mah”. Mlajšim prosim na pomoč priskočite starejši […]

Več ...

Sodobni ples na daljavo – ogled methoddance posnetkov na YouTube

Kaj lahko narediš s svojim telesom in gibi v domači sobi, dnevno sobi, hodniku, kdor lahko, na domačem dvorišču… poglej, napiši, poizkusi,… posnetkov je kar nekaj, zato bo dela z ogledi in pisanjem opažanj, prizkušanjem lažjih gibov, več kot dovolj. https://www.youtube.com/channel/UCtLWDJ6lN5eA3L5i_PwlBdw

Več ...

ZAKAJ V GLASBENO ŠOLO? Zato…

Pogovor dveh staršev o tem, zakaj otrok obiskuje glasbeno šolo:En starš vpraša drugega: ”Zakaj zapraviš toliko časa in denarja za ure klavirja in tekmovanja za svojega otroka?”V odgovor dobi sledeče: ”Moram ti nekaj priznati – ne plačujem zato, da bi moj otrok postal vrhunski glasbenik”Prvi starš ponovno vpraša: ”Zakaj torej plačuješ, če ne zato, da […]

Več ...