III. in IV. nastop letošnjih tekmovalcev

Dvorana Glasbene šole Trbovlje:

III. nastop tekmovalcev v torek, 19. februar 2019 ob 18. uri,
IV. nastop tekmovalcev v petek, 22. februarja 2019 ob 17. uri