PODELITEV DIPLOM ABSOLVENTOM, NAZIVA “UČENCA LETA”, POSEBNEGA PRIZNANJA ŠOLE IN SPRIČEVAL

Po sklepu učiteljskega zbora se določi učenca/e leta in podeli diplome ter priznanja absolventom nižje in višje stopnje glasbenega ali plesnega programa na prireditvi ob zaključku šolskega leta.

Zaključek šolskega leta 2018/19 bo v ponedeljek, 24. junija 2019 ob 14. uri, v Dom Svobode Trbovlje

S tradicionalno PODELITVIJO DIPLOM ABSOLVENTOM, NAZIVA “UČENEC LETA”, POSEBNEGA PRIZNANJA V TEM ŠOLSKEM LETU in spričeval ter listin vsem učencem naše šole po prireditvi, v avli Doma Svobode.
Vabljeni vsi naši učenci, starši, prijatelji, kot vedno bodo za lep glasbeni program poskrbeli učitelji .