Razredni nastop oddelka sodobnega plesa

ODDELČNI NASTOP ODDELKA SODOBNEGA PLESA – IZPITNE MINIATURE

Ponedeljek, 10. junij 2019 ob 17.00

Učiteljica: Kim Kern Kukovič