Cenik

PRISPEVKI IN STROŠKI STARŠEV (sklep sprejet na redni seji Sveta zavoda, dne 5.6.2014 in s soglasjem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za prispevek staršev za materialne stroške):

 • Vpisnina: 15,00€
 • Prispevek staršev za materialne stroške: 23€ x 10 obrokov (polna cena) ali 11,50€ x 10 obrokov (polovična cena za vsak drugi instrument, vsakega drugega vpisanega otroka iste družine ter Glasbeno pripravnico in Predšolsko glasbeno vzgojo)

Plačilo prispevka staršev za materialne stroške se plača po položnici ali preko trajnika. Celoletni prispevek je, ne glede na počitnice, proste dneve ali druge opravičene odsotnosti, seštevek desetih obrokov (september do junij)
Po sklepu ravnateljice lahko glede na pisno vlogo staršev ali učiteljev, družine z več otroki ali z več vpisanimi instrumenti in z dokazili o socialni upravičenosti, uveljavljajo brezplačno šolanje.

 • Izposoja in uporaba šolskih instrumentov: 8€
 • Uporaba, izposoja in dopolnjevanje plesne garderobe: 3€
 • Vstopnina za koncerte: 5€
 • Duplikat Glasbene beležke: 2,50€
 • Fotokopiranje not, ki jih ni mogoče kupiti v prosti prodaji in niso pod avtorsko zaščito: 0,05€ na stran, vezava 0,80€

Cenik storitev Glasbene šole Trbovlje, ki jih na podlagi 80. člena ZOFVI uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače, v skladu z aktom o ustanovitvi.

IZPOSOJA OSNOVNIH SREDSTEV, INVENTARJA ŠOLE in ŠOLSKIH PROSTOROV:

 • Najem dvorane 1 ura (profitne dejavnosti) – 34,00€
 • Najem učilnice 1 ura (profitne dejavnosti) – 17,00€
 • Najem dvorane 1 ura (neprofitne dejavnosti) – 20,00€
 • Najem učilnice 1 ura (neprofitne dejavnosti) – 10,00€

Najem dvorane ali učilnice se za javne zavode in neprofitne organizacije v dogovoru z vodstvom šole izpelje brezplačno kot medsebojna kompenzacija.

 • Izposoja in uporaba šolske opreme in instrumentov v profitne namene na dan – 30,00€
 • Izposoja in uporaba šolske opreme in instrumentov javnim zavodom in neprofitnim organizacijam, ki sodelujejo s šolo, se računa 13,00€ ali po dogovoru z vodstvom šole kot medsebojna kompenzacija.

PONUDBA GLASBENEGA PROGRAMA:

 • Krajši program – solisti in komorne skupine (profitne organizacije) – 62,00€ ali kot sponzorski oz. donatorski prispevek.
 • Krajši program – orkestri (profitne organizacije) – 125,00€ + prevoz ali kot sponzorski oz. donatorski prispevek.
 • Krajši program – solisti in komorne skupine (neprofitne organizacije) – 42,00€ ali kot medsebojna kompenzacija.
 • Krajši program – orkestri (neprofitne organizacije) – 62,00€ + prevoz ali kot medsebojna kompenzacija.
 • Celovečerni program (cca. 60 min) – 170,00€ + prevozni stroški ali kot donatorski prispevek ZA PROFITNE ORGANIZACIJE in 85,00€ ZA NEPROFITNE ORGANIZACIJE

Pridobljena sredstva se v skladu z 80. členom ZOFVI – UPB4 (Ur. L. RS 98/2005) uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače, v skladu z aktom o ustanovitvi.

RAVNATELJICA: KATJA MIKULA
PREDSEDNICA SVETA ZAVODA: JULIJA KLANČIŠAR