Dejavnost šole

Individualni pouk:

Glasbena šola izvaja individualni pouk inštrumentov, ki poteka v posameznih učilnicah in pri posameznih pedagogih. Vaš otrok je dolžan obiskovati pouk dvakrat tedensko po trideset minut od 1 do 6. letnika in dvakrat tedensko po petinštirideset minut 7. in 8. letnik glede na predmetnik. K nauku o glasbi so dolžni hoditi vsi učenci – instrumentalisti od 1. do 6. letnika in solfeggiu od 7. do 8. letnika enkrat tedensko 60 ali 90 minut (odvisno od številčnosti skupine).

Glasbena šola Trbovlje v okviru individualnega pouka poučuje naslednje instrumente, ki jih učijo prijazni in strokovno usposobljeni učitelji: klavir, harmonika, diatonična harmonika, violina, viola, violončelo, kitara, kljunasta flavta, flavta, klarinet, saksofon, trobenta, bariton, pozavna, rog, tuba, tolkala in petje

Skupinski pouk:

Skupinski pouk poteka v instrumentalnih skupinah (komorne skupine, orkestri):

 • Dvakrat tedensko 60 minut pihalni orkester in termini po dogovoru za priprave na koncerte in revije
 • Enkrat tedensko 120 minut godalni orkester in termini po dogovoru za priprave na koncerte in revije
 • Dvakrat tedensko 45 minut harmonikarski orkester
 • Enkrat tedensko 45 minut kitarski orkester
 • Enkrat tedensko 45 minut orffova skupina
  orekestri imajo pred pomembnejšimi nastopi, koncerti, revijami,… dodatne termine vaj ob petkih in sobotah
 • Komorne skupine po dogovoru
 • Enkrat tedensko 45 minut predšolska glasbena vzgoja
 • Enkrat tedensko 60 minut minut glasbena pripravnica
 • Dvakrat tedensko 45 minut plesne pripravnice
 • Dvakrat tedensko 60 – 90 minut sodobni ples

K nauku o glasbi ter solfeggiu so dolžni hoditi vsi učenci – instrumentalisti enkrat tedensko 60 ali 90 minut (odvisno od številčnosti skupine).

V predšolsko glasbeno vzgojo lahko pripeljete otroke, ki so v tem koledarskem letu dopolnili pet let. Skozi igro spoznavajo lepoto glasbe in zvokov ter razvijajo svoje glasbene sposobnosti.

V glasbeno pripravnico se vpisujejo otroci, ki obiskujejo prvi razred devetletke. Ni nujno, da se že odločijo za instrument. V tem letu jih bodo zagotovo spoznali veliko, odločitev pa bo zanje potem precej lažja. Tisti, ki pa so si že našli svoj instrument, imajo poleg pouka pripravnice še individualni pouk instrumenta, kot smo ga že opisali.

K inštrumentom se vpisujejo učenci v starosti šest do osem let, razen pri flavti, klarinetu, saksofonu, oboi, fagotu, rogu, tenorju, baritonu, tubi, pozavni, diatonični harmoniki in tolkalih, kjer so povabljeni predvsem fantje in dekleta višjih razredov osnovne šole. Za petje je priporočljiva starost 17 let in starejši, po zaključeni mutaciji.

Plesna pripravnica se deli na tri starostna obdobja (PP 1, 2 in 3), dečki in deklice se vključijo pri starosti 6 let v PP1 in lahko nadaljujejo šolanje v oddelku sodobnega plesa po opravljeni pripravnici.

PREDMET UČITELJ SOBA
Predšolska glasbena vzgoja Božena GRUM Kabinet II
Glasbena pripravnica Tanja BOŽIČEK SIMNOVČIČ Kabinet II
Nauk o glasbi, Solfeggio Božena GRUM NOG
Sodobni ples in Plesna pripravnica Kim KERN KUKOVIČ Dvorana; 16

Šolski orkestri (vaje v dvorani) in komorno ansambelska igra:

Harmonikarski orkester:
Dirigent: Alojz STRADAR
(sodelujejo učenci od 4. letnika dalje in bivši učenci)

Godalni orkester:
Dirigentka: Maja LEBAR KOTAR
(sodelujejo lahko učenci godal že od 3. letnika dalje, od 4. letnika obvezno in bivši učenci ter po potrebi učenci drugih instrumentov)

Pihalni orkester:
Dirigent: Dominik HRIBOVŠEK
(sodelujejo lahko učenci pihal, trobil in tolkal že od 3. letnika dalje, od 4. letnika obvezno in bivši učenci)

Kitarski orkester:
Dirigent: Emir IBRAKIĆ
(sodelujejo lahko kitare že od 3. letnika dalje, po dogovoru z učitelji kitare in starši)

Komorna igra
Mentorji se dolačajo vsako leto na novo, prav tako sestavi skupin, ki so opredeljeni v Letnem delovnem načrtu.

Orffova skupina – stalna zasedba:
Mentorici: Barbara ČERNE in Tanja BOŽIČEK SIMNOVČIČ
(sodelujejo učenci po želji, predvsem pianisti)

Mali godalni ansambel – stalna zasedba
mentorica: Maša TOMC
(sodelujejo učenci po želji, nižji razredi godal)

Narodno zabavni ansambel – stalna zasedba
mentor: Igor PODPEČAN

Ostali skupinski pouk oz. komorne skupine, ki se oblikujejo priložnostno, se organizirajo v dogovoru z učitelji, učenci, starši in ravnateljico ter s sodelavci, ki sodelujejo pri pripravi programa.