3. klavirsko srečanje Zasavskih glasbenih šol v GŠ Trbovlje, 2017