Beseda, brana in peta

Delavski dom Trbovlje, 21. februar 2019, 80 letnica GŠ Trbovlje, 10 letnica solopevskega odddelka GŠ Trbovlje, 110 letnica knjižničarstva v Trbovljah KTS, organizacija Katja Mikula, Katra Hribar Frol, Barbara Sorč, režija in scenarij Aljaža Bastič

Foto: Andrej Uduč