Alojz Stradar

Harmonika, diatonična harmonika, harmonikarski orkester
alojz.stradar@gs-trbovlje.org

Učitelj harmonike na Glasbeni šoli Trbovlje sem že dvajset let. Po srednji elektrotehnični šoli sem dokončal in diplomiral na Varnostno tehnični višji šoli v Ljubljani. Za učitelja harmonike sem izobrazbo pridobil na Srednji glasbeni šoli Celje pri prof. Andreju Lorberju, pedagoško andragoško izobrazbo pa v Ljubljani.
Na Glasbeni šoli Trbovlje poučujem klavirsko in diatonično harmoniko, vodim pa tudi harmonikarski orkester. Nekaj let sem pogodbeno pomagal tudi na sosednji Glasbeni šoli Hrastnik ter Glasbeni šoli Celje.

Skozi vsa leta poučevanja so moji učenci dosegali odmevna priznanja na regijskem, državnem in mednarodnem nivoju. Vseh priznanj na tekmovanjih smo dosegli preko štirideset, med njimi je največ zlatih. Dobili pa smo tudi več priznanj in nagrad za posebne dosežke. Za diatonično harmoniko sem ravno za tekmovanje mojega učenca spisal poseben aranžma Venček slovenskih ljudskih. Vesel sem, da sem nekaterim mojim učencem pokazal pot naprej, na srednjo stopnjo glasbenega izobraževanja. Še več je tistih, ki s harmoniko po končani nižji glasbeni šoli samostojno ali v ansamblih, razveseljujejo publiko. Z orkestrom nastopamo na raznih prireditvah, koncertih, revijah in tako uspešno zastopamo Glasbeno šolo Trbovlje na lokalnem in državnem nivoju. Se pa mladim harmonikarjem v orkestru radi pridružijo tudi starejši, moji nekdanji učenci in na odru združijo moči.

Glas, ritem je v vsakemu izmed nas, učitelj ga pomaga občutiti, doživeti, izraziti, postaviti na višji nivo zavedanja.