Barbara Sorč

Petje
barbara.sorc@gs-trbovlje.org

Moje glasbeno izobraževanje se je začelo v GŠ Cerkno (podružnici GŠ Idrija), kjer sem najprej obiskovala pouk kljunaste flavte, nadaljevala s klavirjem, ki pa sem ga prav kmalu zamenjala za flavto. Z začetkom študija arhitekture se je moja glasbena pot začasno prekinila. Po zanimivem naključju pa sem postala članica APZ Tone Tomšič, od koder je sledilo sodelovanje z Komornim zborom Ave ter Komornim zborom RTV Slovenija. S solopetjem sem se srečala šele proti koncu študija arhitekture. Usodno je bilo srečanje s prof. Edito Garčević Koželj, ki je kriva, da je petje postajalo čedalje pomembnejši del mojega življenja. Na Srednjo glasbeno in baletno šolo sem se vpisala po diplomi na arhitekturi in jo končala kot dijakinja prof. Vlatke Oršanić, pri kateri sem kasneje tudi z odliko diplomirala na Akademiji za glasbo v Ljubljani. V tem času sem sodelovala z zborom SNG Opera in balet Ljubljana, kjer sem v času svoje zaposlitve poustvarila tudi več vlog. Redno sodelujem tudi s Slovenskim komornim gledališčem.
Nastopila sem na številnih recitalih in kot solistka, z mnogimi orkestri in zasedbami v Sloveniji, Franciji, Italiji, Avstriji, Romuniji, Nemčiji, na Hrvaškem in Češkem. Na opernih odrih sem oblikovala več vlog. Kot pevska pedagoginja sem svojo pot začela v GŠ Litija Šmartno, kjer poučujem že od ustanovitve oddelka za petje. Po diplomi na AG sem svojo polno zaposlitev dobila v GŠ Trbovlje, ki je postala moja glavna šola, dopolnjevanje učne obveze pa je še vedno na GŠ Litija Šmartno. Nekaj mojih učencev se je že udeležilo regijskih in TEMSIG tekmovanj in doseglo lepe uspehe, pevsko pot pa so tudi že nadaljevali na srednji stopnji glasbenega izobraževanja. Z učenci se radi pokažemo na samostojnih pevskih večerih, pa tudi vseh pomembnejših koncertih glasbene šole. V manjšem obsegu pa še vedno delujem tudi kot operna in koncertna solistka.

Pri svojem pedagoškem delu želim svojim učencem predati čim več navdušenja za petje na splošno, kot tudi za solistično nastopanje in poustvarjanje, jim privzgajati okus tudi za klasično petje in glasbo in po svojih močeh v čim večji meri pomagati razviti njihov osebni potencial.