Erik Šemrov

Trobenta, rog, bariton, kljunasta flavta
erik.semrov@gs-trbovlje.org

Veselje do glasbe sem pokazal že v rani mladosti, ko sem skušal zvabiti zvoke na doma narejena glasbila oziroma zvočila. Nenehna notranja želja in vztrajanje, da želim igrati inštrument, je pripeljala do trobente. V prostorih Delavske godbe Trbovlje me je prvih šest let poučeval Štefan Guna, kar je odločilno vplivalo na mojo odločitev, da bo trobenta moj poklic, moj način življenja. Z dvanajstimi leti sem tako postal član Delavske godbe Trbovlje, kjer sem zasedel mesto druge trobente, v času, ko je godbi dirigiral prof. Mihael Gunzek.
Po uspešno zaključeni srednji glasbeni šoli v Mariboru, sem eno leto honorarno poučeval na GŠ Trbovlje, kasneje tudi na GŠ Franca Šturma v Ljubljani in začel pridobivati prve pedagoške izkušnje.
Lata 2000 sem z najvišjo oceno opravil diplomski nastop pri prof. Antonu Grčarju, leto kasneje pa sem se zaposlil na GŠ Trbovlje, kjer poučujem še danes.
Poleg trobente in drugih trobil, sem nekaj let uspešno poučeval tudi kljunasto flavto. V tem času se je kar nekaj mojih učencev predstavilo na regijskih in državnih Temsig tekmovanjih, solistično in v komorni skupini in doseglo lepe uspehe. Med mojimi učenci pa je že tudi nekaj takih, ki so nadaljevali šolanje na srednji stopnji. Vseskozi pomagam tudi pihalnemu orkestru Glasbene šole Trbovlje.
Kot učitelj vidim svoje poslanstvo v tem, da imajo učenci tudi po zaključenem šolanju veselje do inštrumenta ter do glasbe nasploh. Vsa leta si prizadevam, da bi čim več učencev opravilo avdicijo pri godbi ter postali njeni člani.