Katja Mikula

Ravnateljica, violina
gstrbovlje-ravnatelj@gs-trbovlje.org

Sem diplomirana violinistka in specialistka managementa v izobraževanju. Odraščala sem na Gorenjskem, v s Trbovljami pobratenih Jesenicah (kar sem vedela zaradi druženja mojega očeta s Trboveljskimi godbeniki), v glasbeni družini. Tam sem končala osnovno ter nižjo glasbeno šolo, poleg violine tudi klavir. Violino sem po 4. letnikih na Jesenicah, dalje obiskovala na nižji stopnji glasbene šole SGBŠ Ljubljana, kjer sem tudi nadaljevala svoje glasbeno izobraževanje pri prof. Nini Venier, vmes bila deležna šolskega leta pri prof. Cirilu Veroneku in nasvetov prof. Bojana Karuze. Ves čas šolanja sem kot odlična učenka prejemala Zoisovo štipendijo. Sledilo je nadaljevanje študija violine na Akademiji za glasbo v Ljubljani pri prof. Roku Klopčiču. Kot predstavnica študentov sem bila članica Sveta akademije za glasbo in že v študentskih letih pričela s poučevanjem violine na nižji stopnji SGBŠ Ljubljana in GŠ Jesenice.
Takoj po opravljeni diplomi me je povabil v Trbovlje takratni ravnatelj Marjan Korošec. Dobro leto sem pomagala še v GŠ Hrastnik, igrala v šolskih orkestrih sosednjih šol v Hrastniku in Zagorju. Poučevanje in delo z otroki je moja strast. Kar nekaj mojih učencev se je uspešno predstavilo na domačih TEMSIG tekmovanjih, mednarodnih tekmovanjih doma in v tujini (Hrvaška, Italija). Moj učenec pa uspešno zaključuje študij v Gradcu. Že kmalu sem na GŠ Trbovlje pričela opravljati različna organizacijska dela, vmes postala sindikalna zaupnica, s svojim učiteljskim delom sem iz devetih učencev ustvarila močan godalni oddelek, ki še danes šteje prek 30 učencev, godalni orkester pa je postal moj velik motivator in večni izziv za koncerte v domačih Trbovljah in državne revije godalnih orkestrov Slovenskih glasbenih šol, kjer smo dobivali pohvalne besede strokovnih spremljevalcev. Prav tako mi je bil izziv pet let vodenja Študijske skupine za violino v okviru Zavoda za šolstvo (v tej vlogi sem aktivno sodelovala pri pripravi in pisanju učnih načrtov za violino in bila pobudnica sprememb pri prenovi programa za violo, organizirala delavnice, ekskurzije, seminarje za slovenske violinske pedagoge). Zato me je izziv ravnateljevanja začel vabiti. Še kot učiteljica sem opravila Šolo za ravnatelje, navdušili so me za študij Managementa v izobraževanju na Fakulteti za management v Kopru, kjer sem pridobila naziv specialistka managementa v izobraževanju.
Bivanje v Ljubljani se je zaključilo leta 2002, ko so me službene obveznosti dokončno pripeljale k odločitvi, da se s partnerjem – Trboveljčanom preseliva domov, v Trbovlje, kjer živiva še danes. Takrat sem postala ravnateljica Glasbene šole Trbovlje. Od takrat do danes smo na šoli postorili marsikaj, organizirali in izpeljali ogromno dogodkov. Inovacijske projekte Zavoda za šolstvo ZRSŠ, kjer smo sodelovali kot ena redkih glasbenih šol od šolskega leta 2004/05 do 2010/11. Še vedno pomagamo, organiziramo in izvajamo Regijska tekmovanja mladih glasbenikov Ljubljane okolice in Zasavja oziroma na novo predtekmovanja državnega TEMSIG tekmovanja, skoraj vsako leto sem torej vodja tekmovanja in članica organizacijskega odbora tekmovanj. Dvakrat smo organizirali Revijo pihalnih orkestrov slovenskih glasbenih šol in vsakič gostili skoraj 20 velikih zasedb. Na šoli se je zvrstilo tudi nekaj seminarjev ali delavnic za ravnatelje, učitelje, učence… Bila sem članica Izvršnega odbora Zveze Slovenskih glasbenih šol (ZSGŠ) od 2002 do 2017, delovala v več različnih komisijah in delovnih skupinah zveze (pogajanja s SAZAS-om, priprava predloga sprememb Pravil ZSGŠ o častnem članstvu, priprava predloga sprememb Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive, sodelovanje s SVIZ –om kot predstavnica za ravnatelje glasbenih šol, skupina za pripravo predloga o spremembi člena o deležu dopolnjevanju učne obveze učiteljev za neustrezni predmet), nekaj let sem bila stalni zapisnikar sej IO ZSGŠ in sej zbora skupščine ZSGŠ, nekajkrat v vseh teh letih sem po eno leto vodila Aktiv ravnateljev zasavskih glasbenih šol.
V občini Trbovlje občasno sodelujem kot so-organizatorka ali izvajalka programa tudi na različnih izven šolskih slovesnostih in prireditvah. Od leta 2005 do 2017 sem bila umetniški vodja Zasavskega godalnega orkestra Poco meno mosso, s katerim smo koncertirali v vseh Zasavskih občinah, gostovali pa tudi kot celotna zasedba ali godalni kvartet drugje po Sloveniji. Združevali smo različne glasbene stile, društva, glasbenike, letni koncerti pa so bili tematski, pestri in odlično obiskani. Mojo violino se drugače sliši še na posnetkih skupin Bohem in Orlek, s katerimi smo tudi nekajkrat stopili skupaj na oder. Leta 2008 sem prejela priznanje »Zlato vrtnico«, ki jo podeljujeta Turistično društvo Trbovlje in Občina Trbovlje najbolj zaslužnim za promocijo Trbovelj. Sem tudi članica Lions kluba Trbovlje, saj rada pomagam in iščem humane(itarne) rešitve, v prostem času pa kinološka navdušenka.

Vsaka stvar se zgodi z razlogom, vsak ZAKAJ ima svoj ZATO, vsak dan JE lep, v prav vsakem človeku se skriva DOBRO, POMAGAJMO mu, da se pokaže in prav VSI si v življenju zaslužimo (še eno) PRILOŽNOST.