Kim Kern Kukovič

plesne pripravnice, sodobni ples
kim.kern.kukovic@gs-trbovlje.org

Svojo plesno pot sem začela v Glasbeni šoli Trbovlje, kjer je moja predhodnica Daliborka Podboj v meni prebudila ljubezen do sodobnega plesa. Šolanje sem nadaljevala na Umetniški gimnaziji, smer sodobni ples, v Ljubljani. V štirih letih me je tam poučevalo veliko plesalcev kot so Maja Delak, Kjara Starić, Nataša Tovirac, Petra Pikalo, Urška Vohar, Vlasta Veselko idr. Šolanje sem nadaljevala na Humanistični fakulteti v Kopru, smer Medijski študiji in diplomirala na temo Umetniško izražanje v obliki sodobnega plesa kot medij. Ker je bil ples tudi v času študija velik del mojega življenja sem se vračala v Glasbeno šolo Trbovlje in se preizkusila tudi pri delu z otroci, ki me je popolnoma prevzelo. Po končani fakulteti sem se zaposlila na Glasbeni šoli Trbovlje kot učiteljica sodobnega plesa in plesne pripravnice, šolanje pa sem nadaljevala na Pedagoški fakulteti. Najprej sem opravila Pedagoško andragoško izobraževanje in pridobila nova znanja o pedagoških pristopih in možnih načinih dela z otroki in odraslimi. Študij pa sem nadaljevala na magistrskem študijskim programu Pomoč z umetnostjo in pridobljena znanja redno vključujem v pouk plesa. Kasneje sem poučevala tudi v Glasbeni šoli Laško-Radeče, k sodelovanju me je povabila tudi Zasavska ljudska univerza, kjer že več let z bodočimi vzgojitelji spoznavamo plesno izražanje. Kasneje pa sem se zaposlila tudi v Varstveno delovnem centru Zagorje ob Savi, kjer vodim plesne delavnice.
Pri svojem delu verjamem v ustvarjalnost otrok. Na naših srečanjih otroci v sebi prebujajo ljubezen do plesa, razvijajo koordinacijo v gibanju ter telesno moč in gibljivost telesa. Spoznavajo plesno tehniko poleg tega pa gradijo na izrazni moči, lastni kreativnosti. V tem procesu krepijo samospoštovanje, razvijajo občutek lastne vrednosti in lasten plesni izraz. Ker je ples skupinska dejavnost razvijajo tudi sodelovanje, občutek za sočloveka, pridobivajo sposobnost prilagajanja, se usposabljajo za skupinsko in prav tako za individualno ustvarjanje. Vse to redno prikazujemo na vseh večjih prireditvah naše šole.
Moji učenci, tako, kot sem to počela v času plesnega izobraževanja sama, že sodelujejo na območnih in medobmočnih plesnih revijah, ki jih organizira JSKD Slovenije ter se z uspešnimi predstavitvami skupinskih plesnih stvaritev uvrščajo na državne festivale tekmovalnega značaja Pika miga in Živa. Tudi na izborih za tekmovanje Opus 1 se solistične plesne točke in plesni dui uvrščajo na samo tekmovanje. Dosegli smo že nekaj bronastih, srebrnih in zlatih priznanj, ki nam dajejo veselje in spodbudo za delo naprej.
Kot svoj moto navajam besede plesalke Marthe Graham, ki govori o plesu, vendar vanj verjamem na različnih področjih življenja.

Odlični plesalci niso odlični zaradi njihove tehnike, odlični so zaradi njihove strasti.
-Martha Graham