Izpitni roki in vpisi

RAZPIS ZA VPIS V GLASBENO ŠOLO TRBOVLJE za ŠOLSKO LETO 2021/22

Razpisovali bomo prosta mesta, do zapolnitve, v naslednje programe:

PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA (starost 5 let – do zapolnitve mest v skupini),
GLASBENA PRIPRAVNICA (starost 6 let – do zapolnitve mest v skupini),
PLESNE PRIPRAVNICE 1, 2 in 3  (starost 6, 7 in 8 let – do zapolnitve mest v skupinah),

SODOBNI PLES (9 do 11 let)

Instrumenti:
KLAVIR, HARMONIKA, VIOLINA, KLJUNASTA FLAVTA, VIOLONČELO (starost 7 do 9 let), KITARA (8 do 10 let), TROBENTA, POZAVNA, ROG, DIATONIČNA HARMONIKA (9 do 11 let), FLAVTA, KLARINET, SAKSOFON, BARITON (10 do 12 let), VIOLA (11 do 13 let), TUBA (11 do 18 let)

ter PETJE (17 do 24 let)

Število razpisnih mest je omejeno, glede na to, koliko že vpisanih učencev instrumenta ali petja bo nadaljevalo šolanje v prihodnjem šolskem letu.

Sprejemni preizkusi in vpisi v predšolske programe bodo potekali v 1. roku
v petek, 28. 5. 2021 od 14.00 do 17.00
in soboto, 29. 5. 2021 od 9.00 do 12.00,
v kolikor se prosta mesta ne zapolnijo,
pa še ves junij v popoldanskem času.

V primeru da bodo ostala prosta mesta na posameznih programih, instrumentih bo razpisan naknadni 2. vpisni rok zadnji teden avgusta.

VPISI BODO POTEKALI
po prejemu obvestila, da je otrok sprejet v glasbeno šolo,

v predšolske programe se vpisuje do zapolnitve mest v skupinah.
O vpisu v 1. razred novo sprejetih učencev vas bomo obvestili pisno.

LETNI IZPITI – v šolskem letu 2020/21

Imenovane izpitne komisije za sprejemne preizkuse in letne izpite:

HARMONIKA, DIAT. HARMONIKA: Alojz Stradar – predsednik, Igor Podpečan, Erik Šemrov
SODOBNI PLES: Tanja Verglez – predsednica, Božena Grum,  Danijela Djordjević
PIHALA, PETJE:
izpiti za flavte, kljunaste flavte, klarinet, saksofon: Dominik Hribovšek – predsednik, Barbara Černe, Magda Klančišar
izpiti za petje: Barbara Sorč – predsednica, Dominik Hribovšek, Barbara Černe
GODALA: Violina, violončelo: Maša Tomc – predsednica, Danijela Djordjević, Maja Lebar Kotar
TROBILA, TOLKALA: Trobenta, rog, pozavna, tuba, tolkala: Igor Podpečan – predsednik, Erik Šemrov, Miha Koritnik
KITARA: Matija Dolenc – predsednik, Emir Ibrakić, Maja Lebar Kotar
KLAVIR: Gaber Drobnič – predsednik, Urška Meglič, Amna Ekinović                                                            

Ponedeljek, 14. 6. 2021 Torek, 15. 6. 2021 Sreda, 16. 6. 2021 Četrtek, 17. 6. 2021 Petek, 18. 6. 2021
Trobila
(dvorana),
Tolkala
(kabinet I)
Sodobni ples
(dvorana)  
Klavir
(dvorana)
Harmonika,
Diatonična harmonika
(kabinet II)
Godala
(dvorana)
Kitara
(kabinet II)  
    Pihala, petje
(dvorana)
 

Zaključna konferenca bo v ponedeljek, 21. junija 2021.

Ravnateljica Katja Mikula, spec.