PODELITEV DIPLOM ABSOLVENTOM, NAZIVA UČENCA LETA IN SPRIČEVAL

Po sklepu učiteljskega zbora se določi učenca/e leta in podeli diplome ter priznanja absolventom nižje in višje stopnje glasbenega ali plesnega programa na prireditvi ob zaključku šolskega leta.

V ponedeljek, 24. junij, 2019 ob 14. uri, Dom Svobode Trbovlje