Organi šole

Svet zavoda

Ima štiriletni mandat 2020 – 2024, sestavljajo pa ga:

Trije predstavniki ustanovitelja:

 • Adriana ŽLAK, Alenka NEMET REVINŠEK, Urška BERČON

Trije predstavniki Sveta staršev:

 •  Đana VOZEL – podpredsednica, Barbara ADEEB, Mihaela BOLA

Pet predstavnikov zavoda:

 • Matija DOLENC – predsednik, Barbara Černe, Danijela DJORDJEVIĆ, Maja LEBAR KOTAR, Claudija LEDINEK

Svet staršev

Vsak oddelek ima svojega predstavnika, ki zastopa interese vseh staršev oddelka, članstvo je vezano na čas statusa učenca šolajočega otroka:

 • Predšolska gl. vzgoja in pripravnica: Jernej NOVAK
 • Plesna pripravnica in sodobni ples: Radivoj RADAK
 • Klavir: Đana VOZEL
 • Harmonika: Urška BABIĆ
 • Tolkala: Daša BOKAL
 • Kljunasta flavta, flavta: Mihaela BOLA
 • Klarinet, saksofon: Dejan KORIMŠEK
 • Trobila: Anja PIŠEK
 • Godala: Barbara ADEEB – predsednica
 • Kitara: Polona TRBUŠAK
 • Petje: Rada TESIĆ

Upravni odbor šolskega sklada

predstavniki staršev: Jernej Novak, Anja Pišek, Đana Vozel, Barbara Adeeb

predstavniki šole: Claudija Ledinek, Barbara Černe, Maja Lebar Kotar