Organi šole

Svet zavoda

Ima štiriletni mandat 2016 – 2020, sestavljajo pa ga:

Trije predstavniki ustanovitelja:

 • Lijana PAJER, Frida FELICIJAN, Denis LIHIČ

Trije predstavniki Sveta staršev:

 • Dejan KORIMŠEK, David JANČIČ (predsednik od 12. 9. 2019), Primož SITER (član do 26.10.2019 – odstop zaradi predčasnega zaključka šolanja otroka)

Pet predstavnikov zavoda:

 • Roman ROVŠEK, Božena GRUM, Alojz STRADAR, Emir IBRAKIĆ, Tanja BOŽIČEK SIMNOVČIČ – predsednica (do 31. 8. 2019 zaradi prekinitve delovnega razmerja), nadomestna članica do konca mandata Maja LEBAR KOTAR

Svet staršev

Vsak oddelek ima svojega predstavnika, ki zastopa interese vseh staršev oddelka, članstvo je vezano na čas statusa učenca šolajočega otroka:

 • Predšolska gl. vzgoja in pripravnica: Maja RIZMAN
 • Plesna pripravnica in sodobni ples: Radivoj RADAK
 • Klavir: Đana VOZEL
 • Harmonika: David JANČIČ
 • Tolkala: Daša BOKAL
 • Kljunasta flavta, flavta: Mihaela BOLA
 • Klarinet, saksofon: Dejan KORIMŠEK
 • Trobila: Zlatka HORVAT
 • Godala: Barbara ADEEB – predsednica
 • Kitara: Marko ZAKRAJŠEK
 • Petje: Rada TESIĆ

Upravni odbor šolskega sklada

predstavniki staršev: __________, Đana Vozel, David Jančič in Barbara Adeeb

predstavniki šole: Claudija Ledinek, Barbara Černe, Sanja Ibrakić – porodniški dopust, nadomestna članica Maja Lebar Kotar